Používané systémy

/webconfig/uloziste/691752c6cba4a2c04b5a0caeec952148.jpg
/webconfig/uloziste/691752c6cba4a2c04b5a0caeec952148.jpg
/webconfig/uloziste/518c2568706a7592d1c5ea0b164f5966.jpg
/webconfig/uloziste/f39a58c0941d85532d7f6d7c99302463.jpg
/webconfig/uloziste/14c7f9be9c5e58e64bb72b5a293aceef.jpg
/webconfig/uloziste/18115a6ae19dba52e4bf33f9c1bca2e2.jpg
/webconfig/uloziste/7aa5262133e4fcc96e192ce8071facaf.jpg
/webconfig/uloziste/86b6e449d9f5dea064a43d9031268acd.jpg
/webconfig/uloziste/c2f849edebca60e83b5912f534c8ca07.jpg
/webconfig/uloziste/4b981683953de1d00d957c6d6d235804.jpg
❚ ❚

Proč stavět s námi ?
Preferujeme individuální přístup k zákazníkovi, stavíme domy typové i atypické. Používáme kvalitní přírodní materiály. Dodržujeme dohodnuté ceny a klademe důraz na kvalitu provedených prací.

Používané systémy

Vzhledem k širokému spektru materiálů, které se dnes používají na výstavbu, mají dřevostavby i různé varianty realizace. Tyto varianty jsou odvislé od preferencí zákazníků, místních podmínek, požadavků na požární  nebo statickou odolnost a podobně. Bez ohledu na druh materiálu se ale v zásadě používají dva systémy a to difuzně otvřené a difuzně uzavřené dřevostavbyhh01

Difuzně otevřený systém

Difuzně otevřená skladba obvodového pláště neobsahuje parozábranu - vrstvu, která má výrazně vyšší difuzní odpor než ostatní vrstvy. Tím je umožněno, aby vodní pára v rámci přirozených difuzních procesů procházela konstrukcí z interiéru do exteriéru, přičemž v konstrukci nedochází k její kondenzaci. To však znamená, že skladba nesmí být ani z vnější strany uzavřena difuzně hůře propustnou vrstvou, např. zateplovacím systémem s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu.

V těchto skladbách se uplatňují přírodní tepelné izolace z minerálních vláken, dřevovláknité desky, Ekopanely, apod. Pokud je skladba správně navržena a provedena, je zajištěna konstrukční ochrana dřeva. Nevznikají v nich tepelně-vlhkostní podmínky pro růst dřevokazných organismů. Vzduchotěsnicí vrstvu v difuzně otevřených skladbách obvykle tvoří deskové materiály na vnitřní straně konstrukce, které zároveň plní i statickou funkci.

 

Difúzně otevřený systém dokáže v případě zvýšení vlhkosti v interiéru určitou část absorbovat. Když vlhkost opět poklesne, začne se absorbovaná vlhkost ze stěn vypařovat do interiéru. Autoregulace vlhkosti vnitřního prostředí dřevostaveb tak probíhá přímo jejich skladbou stěn.


rusek1Tento způsob doporučujeme našim zákazníkům, neboť naplno využívá potenciál, který dřevostavby nabízí. Mezi jeho hlavní výhody patří především vyšší ochrana konstrukce stavby a lepší klima uvnitř domu, protože umožňuje neustálé vyrovnávání vlhkosti vzduchu mezi interiérem a exteriérem. Je však potřeba dávat pozor při návrhu, protože ne každý systém deklarovaný výrobcem jako difuzně otevřený takový skutečně je, někdy se může jednat o systémy difuzně otevřené jen částečně, nebo i vůbec

 

Difuzně uzavřený systém

 

Difuzně uzavřená skladba obsahuje na vnitřním líci parotěsnicí vrstvu obvykle z plastové fólie. Fólie se se spojuje systémovými lepicími páskami v přesazích a napojuje se na veškeré navazující detaily. Tak se zamezuje zvýšené difuzi vodní páry do konstrukce. Z tohoto důvodu lze pak z vnější strany skladby navrhnout např. zateplovací systém s vyšším difuzním odporem s tepelnou izolací např. z pěnového polystyrenu. red03

Podmínkou správně funkce difuzně uzavřené skladby a trvanlivosti dřevěné konstrukce je dokonale provedená vrstva parozábrany z plastové fólie. Lokální perforace nebo neslepený spoj parozábrany může vést lokálně k transportu vlhkosti do skladby obvodového pláště a ke kondenzaci vodní páry. Parozábrana z plastové fólie ve skladbě obvykle plní i funkci vzduchotěsnicí vrstvy.

 

Cenové rozdíly mezi oběma systémy jsou minimální. Dražší dřevovláknité desky oproti polystyrenu použité na fasádu mají na celkovou cenu domu zanedbatelný vliv, řádově v jednotkách procent. V případě použití odvětrané palubkové fasády může difuzně otevřený systém vycházet i finančně výhodněji

Prohlédněte si jaké další služby Vám můžeme nabídnout

Zaujala Vás nabídka našich služeb ?

loga-partneri-seda

Mapa

Kde nás najdete ?
  • Švabinského 894
  • 500 03
  • Hradec Králové
Kontakt

© Všechna práva vyhrazena. Obsah toho webu nesmí být v žádném případě bez písemného souhlasu dále publikován. Cookies zásady

www.strechy-drevostavby.czMapa stránek | Vytvořila firma IT Partner