Výhody dřevostaveb

/webconfig/uloziste/691752c6cba4a2c04b5a0caeec952148.jpg
/webconfig/uloziste/691752c6cba4a2c04b5a0caeec952148.jpg
/webconfig/uloziste/518c2568706a7592d1c5ea0b164f5966.jpg
/webconfig/uloziste/f39a58c0941d85532d7f6d7c99302463.jpg
/webconfig/uloziste/14c7f9be9c5e58e64bb72b5a293aceef.jpg
/webconfig/uloziste/18115a6ae19dba52e4bf33f9c1bca2e2.jpg
/webconfig/uloziste/7aa5262133e4fcc96e192ce8071facaf.jpg
/webconfig/uloziste/86b6e449d9f5dea064a43d9031268acd.jpg
/webconfig/uloziste/c2f849edebca60e83b5912f534c8ca07.jpg
/webconfig/uloziste/4b981683953de1d00d957c6d6d235804.jpg
❚ ❚

Proč stavět s námi ?
Preferujeme individuální přístup k zákazníkovi, stavíme domy typové i atypické. Používáme kvalitní přírodní materiály. Dodržujeme dohodnuté ceny a klademe důraz na kvalitu provedených prací.

Výhody dřevostaveb

Zatímco v roce 2005 činil podíl dřevostaveb necelá tři procenta z nově postavených rodinných domů, o deset let později už to bylo více než 13 procent. Statistika jasně hovoří o vzrůstajícím zájmu o dřevostavby, avšak z pouhých čísel nevyčteme, jak se jim to podařilo. Čím bodují?

Výzkum, který provedla pro loňský veletrh FOR ARCH analytická společnost CEEC Research, částečně na tuto otázku odpověděl. Dřevostavby získávají na oblibě především díky rychlosti výstavby a nízkým provozním nákladům. A můžeme hádat, že obdobně, jako to bývá u produktů v jakékoli oblasti, sehrávají své i zkušenosti uživatelů. A zdá se, že ty jsou spíše dobré

Dřevostavba není jen dřevo

Dřevostavbou nemáme na mysli jen klasický srub, nebo roubenku, ty nacházejí uplatnění spíše jako rekreační objekty nebo v rázovitých regionech. Současnou dřevostavbu nemusíte na první pohled rozpoznat od stavby zděné či postavené jinou technologií. dsvDřevěná konstrukce dovoluje rozmanité architektonické ztvárnění domu a může se skrývat pod klasickou omítkou či jinou úpravou fasády. Jako každá současná stavba musí vyhovět všem normovaným stavebně fyzikálním nárokům jako je pevnost, trvanlivost či požární odolnost, a také náročným požadavkům na energetickou úspornost domu. Těm nevyhoví samotné masivní dřevo, ale vícevrstvá konstrukce, jejíž základem je dřevěný rám nesoucí sendvičově uspořádané souvrství materiálů, z nichž každý plní ve skladbě stěny určitou funkci, aby dohromady splnily všechny požadavky na dům kladené.

Bydlíme zdravě a komfortně

Koncept dřevostaveb si velmi s použitím přírodních materiálů, jako je například konopí, dřevovláknitá izolace, izolace z ovčí vlny, hlína a další. Opomenout nelze samotné dřevo – nosná konstrukce může být v interiéru přímo odhalena, například přiznané stropní trámy, krokve apod . Doplňkem z hlediska akumulace tepla mohou být  hliněné omítky nebo příčky zděné třeba z nepálených cihel či originální marocké štuky. Použití těchto materiálů vytváří jedinečné vnitřní mikroklima a hřejivý pocit domova – jsou příjemné na pohled i dotek, voní a mnohdy také zbavují interiér škodlivin, na rozdíl od jiných chemicky ošetřených prvků, které naopak mohou být zdrojem nežádoucích látek.

 

Dřevostavby jsou ekologické

Dřevostavby jsou šetrné k životnímu prostředí. Dřevo je přírodním materiálem a jako jediný stavební materiál má pasivní bilanci CO2, což znamená, že během své existence tohoto skleníkového plynu více kounov20absorbuje, než vyprodukuje (započítána je i produkce spjatá s úpravou dřeva a jeho následným využitím například jako konstrukčního materiálu). Navíc je to materiál plně obnovitelný. Pro výrobu stavebních částí je spotřebováno méně energie než pro dobývání cihlářské hlíny, pálení cihel a jejich transport.

Případná likvidace stavby je energeticky nenáročná a nezatěžuje životní prostředí. Dřevo a výrobky ze dřeva jsou biologicky rozložitelné a patří do přirozeného přírodního řetězce, dokážeme z nich i po skončení životního cyklu získat energii. To se o jiných materiálech (například cihle, železobetonu, oceli) říci nedá.

Pozor na vlhkost

Skladba stěn se může u různých dodavatelů lišit, v zásadě však rozlišujeme dva systémy podle toho, jakým způsobem se vyrovnávají s vlhkostí, která je úhlavním nepřítelem dřeva. Hmyz, houby a plísně však nenapadají dřevo suché, ale jen dřevo o vlhkosti vyšší než 15 %. Pokud je zajištěno, aby vlhkost nevnikala do konstrukce, nebo aby měla možnost difundovat stěnou do exteriéru, není třeba se napadení těmito organismy obávat.
Řešení, která zabraňují vlhkosti, aby do stěn či konstrukce střechy pronikla, nazýváme difuzně uzavřenými. Pronikání vlhkosti zamezí parozábrana, většinou neprůvzdušná fólie, a jako tepelná izolace může být použit málo průvzdušný polystyren. Tento systém zajišťuje dokonalou vzducho- i parotěsnost domu, a tedy maximálně brání únikům tepla z domu. Využívá se proto nejčastěji při stavbách pasivních domů. Nevýhodou však je, že je velmi náročný na pečlivou realizaci. Je nutné, aby parozábrana nebyla nikde porušená a aby byly správně provedeny všechny konstrukční detaily. Vlhkost, která by se do konstrukce netěsným místem dostala, nemá možnost se odpařit a působí v konstrukci pomalu, ale jistě degenerativně. Avšak je-li parozábrana provedena bezchybně, ochrání dřevěnou konstrukci po celou dobu její životnosti. Musíme však dbát na to, abychom ji nepoškodili později, třeba proražením při zavěšování nábytku a podobně.

Nesporné klady

Výhodou všech typů dřevostaveb je suchý proces výstavby, dřevostavbu je proto možné postavit velmi rychle, dokonce i v zimním období. Hrubou stavbu tak můžeme mít smontovanou na předem připraveném základu v řádu dní, záleží na stupni prefabrikace.
Další nespornou výhodou dřevostaveb je možnost stavět domy s velmi nízkou potřebou energie na vytápění. Sendvičové konstrukce umožňují dostatečnou tloušťkou izolační vrstvy dosáhnout požadovaný stupeň energetické úspornosti, a to parametrů pasivního domu. A další výhodou je, že se těchto hodnot dosahuje při relativně malé celkové tloušťce stěn. Můžeme tedy bez nadsázky tvrdit, že jsou úsporné i z hlediska prostorového díky příznivému poměru obytné plochy vůči zastavěné.

Otazníky

Přestože se dřevostavby osvědčují v mnohých zemích, kde není tak silná tradice staveb zděných jako u nás, vzbuzují vlastnosti dřeva určité obavy. Nejčastější je strach, že nebudou dostatečně odolné vůči požáru. Možná je to překvapivé, ale dřevo si při požáru uchovává svou vysokou nosnost déle než například ocelová konstrukce. Při hoření se totiž ze dřeva nejdříve odpařuje jeho přirozená vlhkost, což oddaluje okamžik vznícení, hořením pak vzniká zuhelnatělá vrstva, která brání okysličování, a tím hoření a dalšímu narušování konstrukce. Pro stavební účely se většinou nepoužívá masivní dřevo, ale lamelový lepený materiál, kdy se dřevo nejprve rozřeže a potom opět pod tlakem slepí do pevnějších prvků, hranolů, trámů, sloupků, i celých masivních desek a panelů. Vyznačuje se vyšší hustotou, tedy logicky i vyšší požární odolností, kterou je navíc možné zvýšit pomocí chemických nátěrů a nástřiků, i samotné lepidlo může působit jako retardér hoření. Při tomto postupu se navíc vyřadí části dřeva s vadami, suky a podobně. Taková úprava dřeva je vysokou zárukou kvality dřevěných prvků, jejich vlastnosti jsou dlouhodobě stabilní a spolehlivě garantované, tedy odpadají i obavy ze vzniku nežádoucích prasklin či škvír, lepené dřevo nereaguje na změny vlhkosti tak jako dřevo rostlé. Kromě masivního lepeného dřeva se v dnešních dřevostavbách uplatňují dřevotřískové nebo dřevoštěpkové desky. Jejich výhodou je nižší cena, neboť se vyrábějí z odpadního dřeva. Pryskyřice a další přísady obsažené ve směsi, ze které se desky lisují, opět přispívají ke zvýšení požární odolnosti stavby.

Akumulace tepla

Dřevostavbám bývá vytýkána nízká akumulace tepla, tedy že stěny rychle vychladnou, jakmile přestaneme topit. Záleží však na úhlu pohledu. Tato nevýhoda může být naopak předností, uvědomíme-li si, že stěny se zároveň rychle ohřejí. V současné době, kdy celá rodina dům ráno opustí a vrátí se až večer, tato schopnost dřevostavbám spíše nahrává. Přes den můžeme stavbu jen lehce temperovat a večer dům velmi rychle vytopit. Je proto třeba volit pružný, snadno regulovatelný otopný systém. Okamžité tepelné ztráty energeticky úsporné dřevostavby jsou velmi nízké a nízká je i spotřeba energie pro temperování stavby. Vyšší povrchová teplota stěn přispívá k rychlejšímu dosažení tepelné pohody, a proto zpravidla můžeme dřevostavbu vytápět na nižší teplotu než masivní zděnou stavbu.

Nevýhody

největší objektivní nevýhodou je fakt, že je oproti zděné stavbě mnohem náročnější na preciznost provedení a to jak ve fázi projektu, tak i ve fázi samotné realizace. Dřevostavba neodpouští chyby tak jako zděný dům, nevhodně navržená skladba konstrukce nebo špatně instalovaná parozábrana mohou veškerá pozitiva, která bydlení v dřevostavbě přináší, naprosto zdevastovat. Jelikož i zde platí, že ďábel je ukryt v detailu,problémy nastávají především v místech vzájemného napojení obvodových stěn, příček a stropní konstrukce, instalačních prostupů stěnou, napojení oken a dveří atd. Proto je důležitý zkušený stavitel, který problematice dřevostaveb do detailu rozumí a s těmito úskalími se dovede vypořádat. A za takového stavitele se naše firma považuje

Prohlédněte si jaké další služby Vám můžeme nabídnout

Zaujala Vás nabídka našich služeb ?

loga-partneri-seda

Mapa

Kde nás najdete ?
  • Švabinského 894
  • 500 03
  • Hradec Králové
Kontakt

© Všechna práva vyhrazena. Obsah toho webu nesmí být v žádném případě bez písemného souhlasu dále publikován. Cookies zásady

www.strechy-drevostavby.czMapa stránek | Vytvořila firma IT Partner